8.00-13.00 Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

PLAN DNIA

7.00-8.00                ZAOKRĘTOWANIE

8.00-8.30                BANDERA

8.30-9.00                KAMBUZ

9.00-10.30              ZAJĘCIA Z LOCJI I NAWIGACJI

10.30-11.00             PRACE BOSMAŃSKIE

11.00-11.30              KAMBUZ

11.30- 12.30             MANEWRY

12.30-13.00             PRACE BOSMAŃSKIE

13.00-13.30             KAMBUZ

13.30-15.00             FLAUTA

15.00-15.15              KAMBUZ

15.15-17.00              TAKIELUNEK

17.00-18.00           WYOKRĘTOWANIE

 

Zaokrętowanie

Schodzenie się dzieci.

Przyjmujemy dzieci zapoznając się z informacjami przekazywanymi od rodziców.

 

Bandera

Powitanie.

Dzień rozpoczynamy modlitwą. Wprowadzamy w temat i atmosferę dnia.

 

Kambuz

Posiłki.

Wspólnie spożywamy posiłek, dbając o kulturalną atmosferę.

 

Zajęcia z locji i nawigacji

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

Locja i nawigacja to zajęcia realizujące program edukacyjny właściwy Szkołom Akwinaty. Opiera się on na metodzie edukacji klasycznej i w pełni realizuje podstawę programową MEN.

 

Prace bosmańskie

Czynności organizacyjno-porządkowe.

Ważnym elementem rozwoju dziecka jest wykształcenie poczucia ładu i porządku, a jednocześnie umiejętności manualno-organizacyjnych. Prace bosmańskie będą się często pojawiały w planie dnia, jako wszystkie czynności wdrażające do samodzielności i umiejętności przestrzegania higieny osobistej.

 

Manewry

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja przyrody, spacery, wycieczki. 

Podczas pobytu na świeżym powietrzu kontynuujemy zajęcia locji i nawigacji. Obserwujemy przyrodę i wdrażamy dzieci w rozumienie procesów zachodzące w przyrodzie.

 

Flauta

Relaksacja, leżakowanie.

Odpoczynek poobiedni na leżakach – słuchanie bajek, spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela. Tym, którzy nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

 

Takielunek

Zajęcia indywidualne i poszerzające temat z zajęć locji i nawigacji.

Są to zajęcia poszerzające temat wprowadzony w trakcie zajęć z locji i nawigacji. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej działalności.

 

Wyokrętowanie

Czas odbioru dzieci.

Czas odbioru dzieci. Przekazywanie rodzicom informacji o ważnych wydarzeniach minionego dnia.