OPŁATY:

Wpisowe: 1000 zł (opłata jednorazowa bezzwrotna przy podpisaniu umowy)

 

REJS ŚRÓDLĄDOWY (PODSTAWOWY)

7.00-15.00

opłata 700 zł

 

REJS PRZYBRZEŻNY

7.00-16.00

opłata 800 zł

 

REJS MORSKI

7.00-17.00

opłata 900 zł

 

REJS OCEANICZNY

7.00-18.00

opłata 1000 zł

 

– nowo przyjęte dziecko może skorzystać z jednotygodniowego (pięć kolejnych dni) nieodpłatnego (płatność za posiłek) okresu adaptacyjnego w ilości 3 godzin dziennie

– dzieci z orzeczeniem przyjmowani są po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją

* Czesne płatne do każdego 10 dnia miesiąca

Dodatkowe opłaty:

– ubezpieczenie- płatne raz w roku we wrześniu

– wyjazdy poza przedszkole: teatr, muzeum, zoo etc.