Kapitan – dyrektor

Barbara Kopańska

Pedagog, nauczyciel i terapeuta; wesoła, energiczna, wspierająca, pełna pomysłów.

Ukończyła studia licencjackie – edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną, studia magisterskie z resocjalizacji oraz studia podyplomowe arteterapii oraz przedmiotów artystycznych.

Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła od wolontariatu z dziećmi z rodzin zastępczych, pracowała też na Ukrainie, organizując zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze. Szlifowała swoje umiejętności w świetlicy środowiskowej i w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Od kilku lat uczy w szkole.

Jej pasją jest żeglarstwo. Wielokrotnie pływała po morzach jako pełnoprawny członek załogi żaglowca i jednocześnie wychowawca. Praca na morzu nauczyła ją pokory, współdziałania i odpowiedzialności. Tego też chciałaby nauczyć swoich podopiecznych